De Krone - bbq aan huis

De Chef

Ik ben Noël Van den Broeck en in het dagelijkse leven begeleid ik jongeren met een autismespectrumstoornis. Mijn begeleiderstaak bestaat voornamelijk uit sporten én koken met deze jongeren; het koken groeide ondertussen uit tot een ware passie.

Alles begon met de aanschaf van mijn Oklahoma Cactus Jack bbq. En al snel was weg om te bbq bij de buren, vrienden, vrienden van vrienden, ….. en morgen misschien bij jou?

Toch blijf ik steeds op zoek naar de vervolmaking van mijn droom. Al menig leegstaand pand is in mijn fantasieën uitgegroeid tot een culinair huis voor en mede gerund door mensen met autisme. Al menig financiële en commerciële plannen zijn op papier gezet. Maar ook hier wil ik dezelfde kwaliteit leveren die ik ook op jullie bord breng.

Ooit hopen we de nodige, juiste partners te vinden die dit project mee willen dragen.